Több szófajú szavak példák

Egyes szavaknak a szófaját a mondatrészszerepük dönti el, ezeket. Alkalmilag nemcsak ezek a szavak, hanem bármely szó megváltoztathatja a szófaját. Gyűjtsön minél több többszófajú szót a Nagy Katalin szerkesztette Szófajtani elemzések. Helyezze annyi mondatba az alábbi szavakat, ahány szófaji csoportba tartozhatnak!

A példák alapján gyűjtse össze a mediális igék jellemzőit!

Az átmeneti szófajiságú szavak (az igenevek) több szófaj tulajdonságait hordozzák magukban. A példa jól mutatja, hogy az aktuális szófajváltást a mondatrész. Nevezetes példa az ár szó, amelynek négy teljesen független jelentése van:. Négy jelentésű több van, de négy szófajú, na az nincs.

A szófaj a legáltalánosabb nyelvi kategória, amelyet a szavak jelentése, mondatbeli szerepe. Az eső ellenére több százan várták izgatottan a történelmi pillanatot, hogy a behemót, teáskannára emlékeztető pöfögő alkotmány.

Több szófajú szavak példák

Javítsd ki a hibákat, majd határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Alapszófajokat helyettesítő szavak: önállóan mondatrészek, korlátozottan. Példák a lehetséges megoldásokra:. Kettős szófajúság: egy-egy szó szótári jelentéseihez több szófaji jelentés tartozik.

Mivel azonban a mondatszók más szavakhoz, szóosztályokhoz nem. Ilyen példa volt a fesz- vagy a patt-. A magyarban vannak több szófajú szavak, s a közlésben derül ki, hogy melyik. Hasonló példák: gépírónő, tanárnő, ápolónő, kerítőnő.

Vannak olyan szófajok, amelyek több csoportba is besorolhatók, ezeket kettős, hármas szófajú szavaknak nevezzük. A magyar példa annyiban világosabb, hogy a kép-képes. A példáknak ebben a változatosságában a magyar nyelv gazdagsága is tükröződik. Probléma: -mikor egy szó szótári jelentéseihez több szófaji jelentés.

A kettős és az átmeneti szófajúság. E szavak tehát több szófaji kategóriába is beletartoznak.

Köznevek, ilyen értelmű más szófajú szavak és köznévvel kapcs. Kereszteződő szófajok: több szófaj tulajdonságait hordozzák, de bármelyik. Hiányzó: több Magyar Nyelv XCVI. Kettős (hármas) szófajú szavak: alaki viselkedésük és mondatbeli szerepük. Az egyjelentésű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak.

Arról is felismerhetők, hogy e szavak szófaja több – nyire eltérő. Amint a példák mutatják, ezekben az esetekben a névmás vagy a ha- tározószó. A hagyományos nyelvtan értelmezésében a szófaj szavak osztálya, amelybe ezeket morfológiai. Ennek oka az, hogy a szófajok meghatározásában több szempont vegyül, melyek nem mindig. Megváltoztatja a szó jelentését, gyakran szófaját is.

Ezzel szemben több grammatika (így néhány újabb magyar nyelvtan is csak… c) Legbelső helyzetű (a tő után következik): lásd a fenti példákat. Szavaink több szófaj jellemző jegyeit is hordozhatják, és a kreatív nyelvhasználat. Nyelvünk szavai között vannak olyanok, amelyek egyszerre több csoportba is beleillenek, ezek az. Ismerünk keresztezodo szófajú szavakat is, ezek szintén több szófaji. Szófaj: a szavak csoportja, melyet jelentése, nyelvtani tulajdonsága, mondatban betöltött szerepe alapján állapítunk meg.

Egyébként a funkciószavak sok rokonságot is mutatnak a toldalékokkal, csak kevésbé „válogatósak”, több típusú szó mellett fordulhatnak elő, mint a. Bár még arra is van példa, ilyenek a magyar határozott névelő alakjai: az a és az az. A névszó élőlényeket, tárgyakat, kézzel nem megfogható dolgokat, vagy ezek milyenségét, mennyiségét kifejező szavak.