Sík fogalma

Ma már a síkot is alapfogalomnak tekintjük a geometriában, tehát nem. Teljesen lapos, nem görbült felület. A sík azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy bármely két pontját egyenessel. A sík nem pontosan definiálható, végtelen kiterjedésű térelem.

A sík tulajdonságai közül néhány jellemző megadható, pl.

Sík fogalma

A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér. A sík normálvektora éppen az egyenes irányvektora. Itt jön a sík egyenlete: És végül jön egy másik tipikus feladattípus is. Adott az S1 és S2 sík az egyenletükkel.

A projektív síkgeometriában vannak pontok, egyenesek és köztük egy illeszkedési. Pont és sík távolsága: A pontból a síkra állított merőleges egyenes döféspontjának és az adott pontnak a távolsága. Fontos kezelési útmutatás: A felületen a.

Sík fogalma

Térelemek (pont, egyenes, sík ) különböző, egymáshoz viszonyított helyzetei. Két sík hajlásszögét úgy kapjuk meg, ha a síkok metszésvonalának egy pontjában merőlegest állítunk a metszésvonalra mindkét síkban. Ezzel azon- ban dönt ̋oen megváltozik az irány fogalma. Két centrális vetítés szorzata, mint síkbeli kollineáció. A centrális-tengelyes kollineáció fogalma. Az alapozás fogalma, síkalapok. Alapfogalom: Nem definiáljuk, csak körül tudjuk írni. Az alapozás feladata az épület súlyának, és az épület szerkezeteire háruló erőhatásoknak a talajra való továbbítása.

Kapcsolódó témakörök: Egyenes-egyenes távolsága, Pont egyenes távolsága, Pont- sík távolsága, Síl- sík távolsága, távolság fogalma, Távolság tulajdonságai. Pont, egyenes, sík, szakasz, vonal, felület, tér. Pont- sík kölcsönös helyzete: pont a síkra vagy illeszkedik, vagy nem. Mondjuk területről, lapról, s általán oly testnek. Ugyanezen fogalmak uralkodnak a sík közvetlen származékaiban: sikál.

Projektív geometriából a körre vonatkozó polaritás fogalma, tulajdonságai, ideális térelemekre való kiterjesztése, a projektív sík fogalma és a projektív. Szögtartománnyal kapcsolatos alapfogalmak a gömbön. Az euklideszi sík Hilbert-féle axiómarendszere a szakasz, szög, félegyenes, félsík fogalmak bevezetéséhez szükséges rendezési axiómák teljesülését követeli.

Sík fogalma

Az egyenes és részei: félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. A válaszíró 84%-ban hasznos válaszokat ad. A sík egy olyan objektum a térben, aminek. Az egyes fogalmak magyarázatában található hivatkozások a téma jobb. Az illeszkedési, illetve a síkkitöltési tényező azt mutatja meg, hogy egy adott kristálytani sík területének, vagy felületének hány százalékát fedi, borítja, takarja az. Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Jelölésük: – pont – nagy nyomtatott betűvel.

Ismerje a képalkotás fogalmát sík – és gömbtükrök, valamint lencsék esetén. A diszkrimináció fogalma inkább csak körüljárható, mint megragadható. A szög fogalma: O – szögcsúcs. Ox, Oy – félegyenesek, ezek a szög szárai.