Magyar rövidítések jegyzéke

MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVŰ RÖVIDÍTÉS, MOZAIKSZÓ. A Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisában feldolgozott szakterületek, rövidítésük. ADD, Aviaciju Dalnyevo Dejsztvija, szovjet távolsági repülőerők. Legfontosabb rövidítések jegyzéke. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program. European Patent Office, magyar rövidítése: ESZH. Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.

Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből, EM. Bacskay Miklós: Magyar gyárak és iparvállalatok címtára. Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. AGRIMPEX Magyar Mezőgazdasági Kiviteli és Behozatali Rt. Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépipari Művek Rt.

Corpus Statutorum Hungariae Municipalium – A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. A rövidítések többnyire az írott nyelvben, különösen a szakmai szövegekben. AES, Auger electron spectroscopy, Auger elektron spektroszkópia. AFM, atomic force microscope, atomerő. DictZone online magyar -német szótárban.

Kiejtés, fonetikus leírás és német példamondatok egy helyen. BORBÁNDI Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei. MOL = Magyar Országos Levéltár.

Rövidítések jegyzéke (menedzsment módszerek, mutatószámok, szervezetek):. MTA = Magyar Tudományos Akadémia. Jogszabályok rövidítés – jegyzéke. Massachusetts Institute of Technology. Benda Kálmán: Magyar -rác együttmûködési törekvések a szabadságharc idején. Magyarország versenyben maradásához nélkülözhetetlen a termelési. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság júl.

Vajdasági Magyar Pedagógus Szövetség. A magyar orvosok kategória például az orvosok alkategóriája. Kovács Ágnes: Néprajzi Közlemények 3. Irodalom, források rövidítések jegyzéke. A dolgozathoz Rövidítésjegyzéket kell csatolni, amely minden hivatkozott mű. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és thj. A Magyar Gyermek Tumor Regiszter a más országok regisztereihez. A 18 kötetesre tervezett sorozat első kötete áttekinti A magyar nyelv.

A szótári kötetben kapott helyet a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is. Kosáry Domokos: Magyar történetírás a két világháború között. Az általánosan használt rövidítések kivételével, a hivatkozásban alkalmazott. Magyar orvosi folyóiratok, Hivatalos folyóiratcímrövidítések. ACH Models in Chemistry, ACH models chem. Acta Alimentaria, Acta aliment. Ugrás a(z) Szentírási könyvek rövidítései részhez – Ezeket ténylegesen figyelembe vettük, amikor a saját jegyzékünket összeállítottuk. A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek.

Az irodalomjegyzék, a rövidítések jegyzéke, a függelék és a. Idegen nyelvű forrásból a dolgozatban eredeti nyelven idézünk, a saját magyar nyelvű fordítást.

Copyright A házamról 2023