Keresztül névutó

A grammatikában használt névutó terminus olyan viszonyszót nevez meg, amely egyes. Névutós nyelvek például a finnugor nyelvcsaládhoz tartozók, köztük a. A megadott szempontok alapján csoportosítsa a halmazban lévő névutó- kat:. A keresztül névutót gyakran fölöslegesen használják. Sokszor névutós névszóval helyettesítik az egyszerűbb formát, a határozóragosat, ezáltal terpeszkedő kifejezések születnek. A rádión keresztül értesültünk a.

Keresztül névutó

A névutó körülményt fejez ki, mely időre, helyre, módra stb. Időt jelent: óta, múlva, át, keresztül, alatt, között, körül stb. Az Etimológiai szótár alapján a “keresztül-kasul” ikerszó, melynek eredeti alakja “ keresztül-kacsul” volt. Előtagja a “ keresztül ” névutó, utótagja. A(z) KERESZTÜL ( NÉVUTÓ ) szót eddig 105 alkalommal tekintették meg. A(z) keresztül szó szinonímái: keresztben, haránt, rézsút.

A névutó ezért – és általános tipológiai szempontok alapján is – alapnyelvi.

Keresztül névutó

D) Keletkezőben levő névutók elmúlván. Névszók (rendszerint főnevek) után állnak. A névutós kifejezések osztályát szűkebben értelmezzük, mint a magyar nyelvtani. Ezek – a keresztül, túl, végig, együtt képviselte típussal ellentétben – nem. A névutót az előtte álló névszótól mindig különírjuk. A névutóhoz járulhat -i képző, a különírást ebben az esetben is megtartjuk (ház melletti). Nálunk appositio helyett inkább birtok- viszonyos névutók vannak s ezek. Ezek: függ, lóg, csügg, áll, van, p. Ezen névutók: át, által, keresztül, p. Ezek: függ, lóg, csügg, áll, van, p. Két szép és jó szó, s újabban mégis mennyi baj van velük!

Az igen régi, már a kódexeinkben is fellelhető keresztül névutó eredeti szerepe szerint helyhatározóul. Aztán az történt velük, amiről fent már szóltam: a funkciójuk eltérővé vált, és az által névutó ma már csak arra szolgál,hogy néhány személyre nem utaló igealak. A névutó az előtte álló ragos vagy ragtalan névszót határozóvá teszi: Helyet határoz meg: alatt, felett, előtt, mögött, mellett. Időt határoz meg: után, óta, keresztül. AxialPart kategórián keresztül.

Névutóvá váló elemek: valahol a ragos névszó és a névutó között.

Keresztül névutó

A szölkup névutók alapszava többnyire valamilyen térszeg- mentummal kapcsolatos. Az ajtó felé ( névutó ) „In Richtung der Tür”. Névutó és igekötő is: a kerten át, átjön, átlátszó. Az által alakváltozata, az ugor kori ált- tő l hangjának kiesésével jött létre. Számos olyan határozói van, ami lehet névutókat és igekötő is. Névutós kifejezések a Jókai-kódexben Hegedűs Veronika MTA, Nyelvtudományi Intézet. Magyarországon a Mikulás nem a kéményen keresztül érkezik. Ezek többsége igekötő, az előre egyúttal határozószó is, a túl és a keresztül egyúttal névutó is, de tehető a névszó elé is, vagyis lehet.

Névutók (és névutószerűen használt ragos főnevek). DictZone Magyar-Francia szótár.

Copyright A házamról 2023