Axb halmaz

Mit jelent a halmazok descart féle szorzata? Ezek alapján a két halmazod Descartes- szorzatai:. Az alapvető különbség egy rendezett pár és egy kételemű halmaz között az, hogy a pár esetén a sorrend fontos, a kételemű halmaz esetén pedig nem. Lemma: Legyen (H(i),<(i)) (i egy I indexhalmaz eleme) jólrendezett halmazok egy.

Ha A és B zárt intervallumok, akkor az AxB képe egy téglalap, a belsejével.

Axb halmaz

Két halmaz Descartes-szorzatán az elemeikből képezett rendezett elempárok. Az A és B halmazok elemeiből készít-hető rendezett párok halmazát az A és B halmazok Descar-tes féle szorzatának nev. A halmaz metszete, közös része: Azok az elemek tartoznak ide, amik A és B halmaznak is. Az AxB halmaz részhalmazait A-ból B-be történő megfeleltetésnek nevezzük. Az A halmazt indulási halmaznak, a B-t pedig érkezési halmaznak nevezzük.

Azoknak a rendezett pároknak a halmazát, amelyeknek az első komponense az A-nak.

Axb halmaz

Definíció: Az A és B halmazok Descartes-szorzatának egy R ⊆ AxB. Add meg azt a függvényt, amely a számokhoz hozzárendeli a reciprokuk kétszeresét! Adott két halmaz (most számok az elemei). Adjuk meg Descartes szorzatukat! A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, ame- lyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más. Hiányzó: axb Halmazok, relációk, függvények – ppt letölteni – slideplayer. AxB — az A és a fi halmaz direkt szorzata I(A).

Descartes-szorzat (direkt szorzat): AxB elemei A és B halmaz elemeiből (a megadott sorrendben) képzett rendezett. A halmaz B halmaznak a részhalmaza, ha A minden eleme B-nek is eleme. Tekintsük az A,B halmazok AxB Descartes szorzatának egy R részhalmazát. Halmaz,,atomjai" által generált Boole-algebra.

Descartes -szorzatán, vagy direkt szorzatán azon AXB =C halmazt értjük. A halmaz elemeire jellemző tulajdonság megadásával, pl. HalmAZMŰVELETEK halmaz, halmaz eleme alapfogalom egy halmazt úgy kell megadni, hogy mindenről egyértelműen eldönthető legyen. Descartes-féle szorzatának valamilven részhalmazát ielenti.

Axb halmaz

A továbbiakban ilyen relációkkal foglalkozunk. Bizonyítás: Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy létezik olyan A halmaz, melynek minden halmaz eleme. Definiáljuk a Φ(x) tulajdonságot így: x halmaz és. Definíció: 2 halmaz akkor egyenlő, ha elemeik megegyeznek. Az A halmaz reszhalmaza B halmaznak, ha A minden eleme B halmaznak is. Azoknak a pontoknak a halmaza a síkon, amelyek a sik egy adott.

DefI Az f relációt, mely részhalmaza AXB -nek abban az esetben nevezzük A-t B- be leképező függvénynek (A halmazt B halmazba való leképezésnek), ha A. Halmaz eleme a hialuaznak alapfogalmake! Minden véges halmaz korlátos, hiszen van legnagyobb és legkisebb eleme. Az A, B elemeiből készített rendezett elempáron. Jelölés: Ha az f függvény értelmezési tartománya az AxB halmaz és ( ).